Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Regionale samenwerking

Om voorliggende strategische opgaven, zoals de energietransitie en de bereikbaarheid van onze streek, het hoofd te bieden is samenwerking met onze buurgemeenten, gemeenschappelijke regelingen (o.a. Holland Rijnland), de provincies Noord- en Zuid-Hollland en een verscheidenheid aan maatschappelijk partners noodzakelijk. Door middel van samenwerking kunnen we de voorliggende opgaven zo integraal mogelijk aanpakken, onze strategische positie en invloed in en op het speelveld vergroten en waar mogelijk de kosten verlagen.

De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om de samenwerking met bovengenoemde partijen naar een hoger niveau te tillen. Voorbeelden van toenemende (regionale) samenwerking zijn de gehouden collegeconferenties van de Duin- en Bollengemeenten met als doel een gezamenlijke uitvoeringsagenda, de samenwerking in verschillende thematische bestuurlijke overleggen Duin- en Bollenstreek (o.a. duurzaamheid en mobiliteit) en regulier overleg met de provincie Zuid-Holland in het kader van gebiedsgericht werken en het plan noordelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek.

In de volgende college periode gaan we deze samenwerkingsverbanden verder benutten en verder uitbreiden. Vele gemeentelijke taken en ambities kunnen we op eigen kracht en lokaal realiseren, maar voor verschillende maatschappelijke thema’s (bijvoorbeeld bij duurzaamheid, energietransitie en mobiliteit) is samenwerking noodzakelijk en draagt dit bij aan een stevige (regionale) positie van en voor onze gemeente.

In 2021 is onder de vlag
“wat er toe doet” ambtelijke en bestuurlijk gewerkt aan een intensivering van de samenwerking tussen de Duin en Bollenstreek gemeenten. Enerzijds met de bedoeling om de bestuurlijke drukte in onze regio te verminderen en anderzijds om ons aan elkaar te verbinden in een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda op de thema’s die ons verbinden en waarvan uitvoering op de schaal van de Duin en Bollenstreek het meest effectief is.

In het vierde kwartaal van 2021 gaan wij met u in gesprek over deze voorgenomen samenwerking in Duin en Bollenstreek verband inclusief de daaraan gekoppelde concept uitvoeringsagenda.

De verdere intensivering van de samenwerking op Duin en Bollenstreek niveau heeft geen directe financiële consequenties. Bij het gezamenlijk optrekken in de uitvoeringsagenda is het uitgangspunt dat bestaande beschikbare middelen worden ingebracht in het gezamenlijke uitvoeringskader.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Versterken van onze strategische positie

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

De Werkorganisatie HLTsamen focust zich in 2022 op het verbeteren van de strategische positie, o.a. door het aangaan van bestuurlijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden binnen én buiten de Duin- en Bollenstreek.

A2

Aangaan brede samenwerking met bestuurlijk en maatschappelijk partners binnen de Duin- en Bollenstreek om de belangen van onze gemeente binnen Holland Rijnland, o.a. ten aanzien van energie en mobiliteit, te borgen.

A3

Innemen van strategische (bestuurlijke) posities en aangaan van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de Duin- en Bollenstreek.

A4

De Werkorganisatie HLTsamen focust zich in 2022 op het verbeteren van de strategische positie, o.a. door het aangaan van bestuurlijke en maatschappelijke samenwerkingsverbanden binnen én buiten de Duin- en Bollenstreek.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Werkorganisatie HLTsamen

De gemeenten Haarlemmermeer, Bloemendaal en Haarlem
De Metropoolregio's Amsterdam en Den Haag
De gemeenten Noordwijk en Katwijk

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53