Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten per taakveld getoond. Taakvelden zijn eenheden waarin de programma's zijn onderverdeeld. Dit betekent dat taakvelden over meerdere programma's kunnen zijn verdeeld. Daarom wordt hier een overzicht per taakveld, onafhankelijk van het programma, getoond.

De taakvelden zijn vastgesteld bij ministeriële regeling.

De financiële verordening bepaalt dat de raad de baten en lasten per taakveld autoriseert en dat het college de raad informeert over afwijkingen binnen de taakvelden.

De analyse van verschillen op de taakvelden is opgenomen in de programma's.

Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Afval

Lasten

-2.059

-2.537

-2.667

-2.667

-2.667

-2.667

Baten

143

Saldo

-1.916

-2.537

-2.667

-2.667

-2.667

-2.667

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Lasten

Baten

31.338

32.694

33.812

33.020

33.063

33.308

Saldo

31.338

32.694

33.812

33.020

33.063

33.308

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Lasten

-30

-22

-22

-22

-22

-22

Baten

12

13

13

13

13

13

Saldo

-18

-14

-9

-9

-9

-9

Begraafplaatsen en crematoria

Lasten

-1

-2

-2

-2

-2

-2

Baten

Saldo

-1

-2

-2

-2

-2

-2

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

-50

-44

-44

-44

-44

-44

Baten

Saldo

-50

-60

-44

-44

-44

-44

Belastingen overig

Lasten

Baten

1.995

1.884

16

11

11

11

Saldo

1.995

1.884

16

11

11

11

Bestuur

Lasten

-174

-187

-204

-204

-204

-204

Baten

Saldo

-174

-187

-204

-204

-204

-204

Burgerzaken

Lasten

-14

-103

-63

-93

-93

-93

Baten

Saldo

-14

-103

-63

-93

-93

-93

Crisisbeheersing en brandweer

Lasten

-1.180

-1.228

-1.253

-1.253

-1.253

-1.253

Baten

Saldo

-1.180

-1.228

-1.253

-1.253

-1.253

-1.253

Cultureel erfgoed

Lasten

-27

-66

-67

-67

-67

-67

Baten

Saldo

-27

-66

-67

-67

-67

-67

Economische havens en waterwegen

Lasten

-9

-9

-9

-9

-9

Baten

Saldo

-9

-9

-9

-9

-9

Economische ontwikkeling

Lasten

-95

-48

-49

-49

-49

-49

Baten

Saldo

-95

-118

-49

-49

-49

-49

Economische promotie

Lasten

-56

-37

-39

-39

-39

-39

Baten

3

3

3

3

3

Saldo

-56

-35

-36

-36

-36

-36

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Lasten

-16

Baten

Saldo

-16

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

-537

-404

-320

-320

-320

-320

Baten

Saldo

-537

-374

-320

-320

-320

-320

Inkomensregelingen

Lasten

-6.788

-4.668

-5.166

-5.166

-5.166

-5.166

Baten

6.611

5.408

4.579

4.579

4.579

4.579

Saldo

-176

-912

-587

-587

-587

-587

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

-585

-598

-591

-591

-591

-591

Baten

-19

Saldo

-604

-495

-591

-591

-591

-591

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

-4.561

-4.435

-4.814

-4.802

-4.773

-4.771

Baten

Saldo

-4.561

-5.040

-4.814

-4.802

-4.773

-4.771

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Lasten

-338

-296

-356

-356

-356

-356

Baten

Saldo

-338

-392

-356

-356

-356

-356

Media

Lasten

-452

-450

-450

-450

-450

-450

Baten

Saldo

-452

-450

-450

-450

-450

-450

Milieubeheer

Lasten

-708

-731

-743

-743

-743

-743

Baten

Saldo

-708

-731

-743

-743

-743

-743

Mutaties reserves

Lasten

-2

-2

-2

Baten

659

743

547

484

430

430

Saldo

657

740

544

484

430

430

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Lasten

-109

-316

-316

-316

-316

-316

Baten

49

247

247

247

247

247

Saldo

-60

-69

-69

-69

-69

-69

Onderwijshuisvesting

Lasten

-374

-386

-531

-802

-793

-786

Baten

26

33

33

33

33

33

Saldo

-348

-354

-498

-769

-760

-753

Openbaar basisonderwijs

Lasten

-53

-80

-80

-80

-80

-80

Baten

Saldo

-53

-80

-80

-80

-80

-80

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

-75

-112

-115

-115

-115

-115

Baten

Saldo

-75

-112

-115

-115

-115

-115

Openbare orde en veiligheid

Lasten

-291

-303

-366

-366

-366

-366

Baten

15

15

15

15

15

Saldo

-291

-284

-351

-351

-351

-351

Overhead

Lasten

-141

80

Baten

Saldo

-141

Overige baten en lasten

Lasten

-23

-1

-95

-265

-411

Baten

Saldo

-23

-1

-1

-95

-265

-411

OZB niet-woningen

Lasten

Baten

427

481

486

486

486

486

Saldo

427

481

486

486

486

486

OZB woningen

Lasten

Baten

2.882

3.058

3.597

3.648

3.740

3.819

Saldo

2.882

3.058

3.597

3.648

3.740

3.819

Parkeren

Lasten

-42

-44

-44

-249

-249

-249

Baten

Saldo

-42

-44

-44

-249

-249

-249

Recreatieve havens

Lasten

-91

-141

-141

-141

-141

-141

Baten

3

9

9

9

9

9

Saldo

-87

-132

-132

-132

-132

-132

Riolering

Lasten

-1.651

-1.624

-1.653

-1.694

-1.730

-1.755

Baten

4

Saldo

-1.647

-1.613

-1.653

-1.694

-1.730

-1.755

Ruimtelijke ordening

Lasten

-584

-909

-802

-617

-533

-442

Baten

1

Saldo

-583

-863

-802

-617

-533

-442

Sportaccommodaties

Lasten

-566

-422

-461

-461

-449

-449

Baten

252

266

244

244

244

244

Saldo

-314

-178

-217

-217

-205

-205

Sportbeleid en activering

Lasten

-300

-360

-360

-328

-328

-328

Baten

2

Saldo

-298

-360

-360

-328

-328

-328

Treasury

Lasten

Baten

Saldo

Verkeer en vervoer

Lasten

-238

-221

-286

-117

-117

-117

Baten

Saldo

-238

-221

-286

-117

-117

-117

Volksgezondheid

Lasten

-1.121

-1.248

-1.414

-1.414

-1.414

-1.414

Baten

22

9

20

20

20

20

Saldo

-1.099

-1.364

-1.394

-1.394

-1.394

-1.394

Wijkteams

Lasten

-203

-301

-234

-228

-228

-228

Baten

Saldo

-203

-283

-234

-228

-228

-228

Wonen en bouwen

Lasten

-85

-241

-237

-237

-237

-237

Baten

2

2

2

2

2

Saldo

-85

-239

-235

-235

-235

-235

Totaal saldo taakvelden

7.474

5.011

5.857

4.740

4.697

4.845

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53