Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Communicatie

De gemeente Hillegom wil tussen haar inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen staan. Proactieve communicatie is daarbij belangrijk. We doen dit door omgevingsgericht te werken en zichtbaar te zijn. We focussen daarbij op de buitenruimte en benoemen belangrijke communicatiethema’s als de invoering van de Omgevingswet, (digitale) burger- en overheidsparticipatie en webcare.

De gemeente Hillegom wil goed zichtbaar zijn op belangrijke thema’s als vitaal Hillegom, toegankelijkheid en toekomstbestendigheid. Langs deze thema’s wordt de integraliteit van de activiteiten van de gemeente Hillegom zichtbaar. Omgevingsgericht werken betekent voor Hillegom weten wat er in de buitenwereld speelt en daarop anticiperen.

Een extra focus ligt op de buitenruimte. We werken aan verbetering van de communicatie rondom weg- en groenwerkzaamheden. We laten zien wat we doen en doen wat we beloven met tijdige, transparante communicatie in heldere taal.

Versterking van de raadscommunicatie
De activiteiten en werkzaamheden van de gemeenteraad moeten meer zichtbaar worden voor de inwoners van Hillegom zodat zij de politiek en de daarbinnen gemaakte keuzes en afwegingen beter kunnen volgen. Daarvoor wordt voorgesteld structureel € 10.000 budget beschikbaar te stellen.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Verder versterken verbinding met de samenleving door proactief en doordacht te communiceren.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Hillegom heeft communicatie prioriteiten benoemd en op die thema’s wordt de samenhang en samenspraak aanzienlijk verbeterd.

A2

Actief monitoren van onderwerpen met bestuurlijke en maatschappelijke impact, deze onderwerpen worden bepaald en per kwartaal bijgesteld.

A3

Omwonende en inwoners worden op voorhand en in samenhang betrokken en meegenomen rondom werkzaamheden vanuit de gemeente in hun wijk of straat. Tevredenheid over communicatie is met 10 % gestegen ten opzichte van 2019.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Faciliteren en inrichten communicatie wijkgericht werken en overheidsparticipatie.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

B1

Inzetten extra communicatiemiddelen om het omgevingsgericht communiceren communicatie rondom prioriteiten verder te versterken.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Communicatieve vaardigheden van de medewerkers verder versterken.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

C1

Door communicatiefocus aan te brengen (prioriteiten te benoemen), kan op deze onderwerpen met impact worden gecommuniceerd.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Digipanel Hillegom

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53