Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Lasten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

-522

-607

-550

-580

-580

-580

Beheer overige gebouwen en gronden

-290

-396

-241

-241

-264

-264

Totaal Dienstverlening

-812

-1.003

-791

-821

-844

-844

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

-1.954

-1.574

-1.601

-1.595

-1.595

-1.595

Totaal Regionale samenwerking

-1.954

-1.574

-1.601

-1.595

-1.595

-1.595

Totaal lasten

-2.766

-2.577

-2.392

-2.416

-2.439

-2.439

Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Thema Dienstverlening

Burgerzaken

219

293

293

293

293

293

Beheer overige gebouwen en gronden

1.178

357

97

97

97

97

Totaal Dienstverlening

1.397

650

390

390

390

390

Thema Regionale samenwerking

Bestuur

31

28

28

28

28

28

Totaal Regionale samenwerking

31

28

28

28

28

28

Totaal baten

1.428

678

418

418

418

418

Saldo van baten en lasten

-1.337

-1.899

-1.974

-1.998

-2.020

-2.020

Reserves

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2020

2021 na wijziging

2022

2023

2024

2025

Toevoegingen reserves

-2

-2

-2

0

0

0

Onttrekkingen reserves

659

743

547

484

430

430

Totaal reserves

657

740

544

484

430

430

Saldo na resultaatbestemming

-679

-1.160

-1.429

-1.514

-1.590

-1.590

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53