Programma 4 Bestuur en ondersteuning

Kaderstellende stukken

Dienstverlening
·   Overheidsbrede dienstverlening 2015-2020 (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
·   www.klantinfocus.nl/diensten/govmetric
·   www.operatiebrp.nl
·   Kadernota 2020
·   Reglement van orde voor de raad
·               Coalitie akkoord: Samen meer bereiken
·   Verordening op de raadscommissie


Participatie
·   www.omgevingswetportaal.nl
·   Kadernota 2020
·   Reglement van orde voor de raad
·   Verordening op de raadscommissie

Communicatie
·   ‘Verbindingen leggen’, Evaluatienota Communicatie gemeente Hillegom  (2012)
·   Kadernota 2020
·   Reglement van orde voor de raad
·   Verordening op de raadscommissie

Regionale samenwerking
·   Kadernota 2020
·   Reglement van orde voor de raad
·   Verordening op de raadscommissie

Verbonden partijen
·   Nota Verbonden Partijen 2018 (raad 22 februari 2018)
·   HLT Samen Sterker! (Bedrijfsplan voor de vorming en doorontwikkeling van de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen. Een werkorganisatie van, voor en door de zelfstandige gemeentebesturen van Hillegom, Lisse en Teylingen, december 2015).
·   De raadsbesluiten van Hillegom, Lisse en Teylingen over de ambtelijke samenwerking.
·   Kadernota 2020
·   Reglement van orde voor de raad
·   Verordening op de raadscommissie
.               Governanceregime_Verbonden_Partijen_Hillegom_2018_2

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53