Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Doel A

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

Doel:

Een transparant financieel beleid.

WAT GAAN WIJ DAARVOOR DOEN?

Activiteit

Activiteit omschrijving

A1

Een solide financiële huishouding voeren.

SAMENWERKINGSPARTNERS

Verbonden partijen

Overige samenwerkingspartners

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)
Duin- en waterbedrijf Zuid-Holland (Dunea)
Alliander N.V.
Cocensus

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53