Programma 3 Bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

 

Indicator

Eenheid

Realisatie
 2019

Realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting 2022

NL

Bron

Functiemenging

Index die verhoudingswaarde aangeeft tussen banen en woningen

44,5 %

43,9%

44 %

44%

2020:
53,2 %

LISA

Vestigingen van (bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar

143,9

130,1

137,8

135

2020: 135,2

LISA

Toelichting indicator Functievermenging
De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Toelichting indicator Vestigingen van (bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

nb: Gegevens zijn op moment van schrijven van deze programmabegroting nog niet bekend. Indien de gegevens na het schrijven bekend worden, kunt u deze vinden op:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Besluit-Begroting-en-Verantwoording/

Deze pagina is gebouwd op 02/18/2022 14:20:24 met de export van 12/09/2021 12:42:53